Svatby

Pro svatební tabuli slouží dva prostory: sál nebo restaurace. Kapacita tabule tvaru U je maximálně 42 osob a tvaru E maximálně 49 osob. Možnost větší svatby je po domluvě.
 
Svatební tabuli připravíme podle Vašeho přání.